Öresjö SS 136-åriga historia

Borås äldsta nuvarande aktiva idrottsförening bildades i juni 1886 för att främja livet på vattnet.

”Sällskapets ändamål är: att befordra konsten att bygga, tackla och hantera för lustsegling afsedda båtar, att åt dess medlemmar bereda gemensamma nöjen och angenäma förströelser samt att väcka hågen för ett uppfriskande och stärkande sjölif”

Historien fram till idag har varit innehållsrik och krönts med många idrottsliga framgångar. ÖSS är den förening som har flest SM-tecken genom tiderna i Sjuhäradsbygden. De internationella framgångarna på NM, EM, VM och OS är betydande inom roddsverige. Att bli klubbmästare är alltså ingen lätt uppgift!

Föreningen bedriver idag rodd och träning i anläggningen på Skogsryd samt har en båthamn på Almenäs.

Välkommen att bli medlem i en aktiv förening där kanske inte seglingen idag står i främsta rummet utan ” gemensamma nöjen och angenäma förströelser samt väcka hågen för ett uppfriskande och stärkande sjölif” lever vidare

Styrelse 2024/2025

Ordförande – Katarina Grudén Dahlin
Sekreterare – Anna G Rahn
Kassör – Annika Petersson
Ledamot – Lotta C Rehnström
Ledamot – Nicklas Archeres
Ledamot – Lar-Åke Lindkvist
Ledamot – Sead Avdija


Suppleant – Sigvard Eriksson Mörk
Suppleant – Susanne Tillsten

Revisor – Anette Brinck & Lai Ly

Revisor Suppleant – Johanna Parkhagen


Valberedning – Martin Tillsten, Patrik Rehnström, Susanne Dahl

Sportchef – P-O Claesson

Policy och värdegrund

I Öresjö SS stadgar beskriver styrelsen föreningens ändamål. Där står också vilka värden som ska vara vägledande för vår förening och verksamhet. Det är viktigt att både medlemmar och ledare känner till dessa värdegrunder och ställningstaganden. Medlemmarna och de ideellt engagerade i föreningen ska tillsammans verka för att dessa värdegrunder efterlevs.

Varför är det viktigt med värdegrund och värdeord?

För en ny i klubben, aktiv eller ledare, är det viktigt att ha möjligheten att förlita sig på att föreningen har en tydlig linje i olika frågor som påverkar verksamheten. I föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet är det extra viktigt med verksamhetspolicy, som skapar trygghet och inger seriositet hos föräldrar som har sina barn verksamma i föreningen.

Vill du också blir en stolt partner till Öresjö SS? Kontakta oss idag!