Öresjö SS 136-åriga historia

Borås äldsta nuvarande aktiva idrottsförening bildades i juni 1886 för att främja livet på vattnet.

”Sällskapets ändamål är: att befordra konsten att bygga, tackla och hantera för lustsegling afsedda båtar, att åt dess medlemmar bereda gemensamma nöjen och angenäma förströelser samt att väcka hågen för ett uppfriskande och stärkande sjölif”

Historien fram till idag har varit innehållsrik och krönts med många idrottsliga framgångar. ÖSS är den förening som har flest SM-tecken genom tiderna i Sjuhäradsbygden. De internationella framgångarna på NM, EM, VM och OS är betydande inom roddsverige. Att bli klubbmästare är alltså ingen lätt uppgift!

Föreningen bedriver idag rodd och träning i anläggningen på Skogsryd samt har en båthamn på Almenäs.

Välkommen att bli medlem i en aktiv förening där kanske inte seglingen idag står i främsta rummet utan ” gemensamma nöjen och angenäma förströelser samt väcka hågen för ett uppfriskande och stärkande sjölif” lever vidare

Styrelse 2023/2024

Styrelsen är gemensam för sektionerna i rodd på Skogsryd och båthamnen på Almenäs. Varje sektion har en egen styrelse och årsmöte som rapporterar till huvudstyrelsen.

Huvudstyrelsen

Ordförande – Gunnar Brinck
Sekreterare – Mårten Dahlin
Kassör – Annika Petersson
Ledamot – Anna G Rahn
Ledamot – Lotta C Rehnström
Ledamot – Bengt Claesson
Ledamot – David Hallgren
Suppleant – Nicklas Archeres
Suppleant – Susanne Tillsten
Revisor – Katarina Grudén Dahlin
Revisor – Anette Brinck

Revisor Suppleant – Sigvard Eriksson Mörk

Revisor Suppleant – Christer Johansson


Valberedning – Martin Tillsten, Patrik Rehnström, Mårten Dahlin

Roddsektionens styrelse

Ordförande – Gunnar Brinck
Sekreterare – Anna G Rahn
Kassör – Annika Petersson
Ledamot – PeO Claesson (sportchef)
Ledamot – Nicklas Archeres
Ledamot – Lotta Carlstein Rehnström
Suppleant – Susanne Tillsten
Suppleant – Krister Jonsson

Valberedning – Claes Gillberg, Lars-Åke Lindkvist, Mårten Dahlin

Båthamnens styrelse

Ordförande – Göran Andersson
Sekreterare – Ole Stolt
Kassör – Bengt Claesson

Policy och värdegrund

I Öresjö SS stadgar beskriver styrelsen föreningens ändamål. Där står också vilka värden som ska vara vägledande för vår förening och verksamhet. Det är viktigt att både medlemmar och ledare känner till dessa värdegrunder och ställningstaganden. Medlemmarna och de ideellt engagerade i föreningen ska tillsammans verka för att dessa värdegrunder efterlevs.

Varför är det viktigt med värdegrund och värdeord?

För en ny i klubben, aktiv eller ledare, är det viktigt att ha möjligheten att förlita sig på att föreningen har en tydlig linje i olika frågor som påverkar verksamheten. I föreningar som har barn- och ungdomsverksamhet är det extra viktigt med verksamhetspolicy, som skapar trygghet och inger seriositet hos föräldrar som har sina barn verksamma i föreningen.